Informació
Vídeo
Home
Gràcies a les 8 mides diferents de llom es poden realitzar enquadernacions des de 10 fulls fins a 300.
Personalitzem les cobertes gràcies a la impressió o al termogravat
UNA SOLA MÀQUINA
PER ALS 8 MODELS
Model estàndard: Format símil-pell color bordeus, negre i blau (segons mides).

CARACTERÍSTIQUES DE LES TAPES:

548. R1: de 10 a 40 fulls. 15 unitats / capsa
548. R2: de 41 a 95 fulls. 14 unitats / capsa
548. R3: de 96 a 125 fulls. 10 unitats / capsa
548. R4: de 126 a 150 fulls. 10 unitats / capsa
548. R5: de 151 a 185 fulls. 8 unitats / capsa
548. R6: de 186 a 225 fulls. 6unitats / capsa
548. R7: de 226 a 265 fulls. 6 unitats / capsa
548. R8: de 266 a 300 fulls. 6 unitats / capsa