Informació
Vídeo
Home
instruccions
Ref. 591
Màquina amb
garantia de 3 anys
COL·LOCAR
FULLS A
L’INTERIOR DE
LA TAPA
COL·LOCAR
LLOM
A L’AG PRESS
PRÉMER BOTÓ
AG PRESS PER
ENQUADERNAR
ENQUADERNACIÓ
FINALITZADA
L'Enquadernadora Universal
de canal AG Press facilita l'enquadernació
reduint temps i esforç.

Permet desenquadernar i reutilitzar
la coberta.