AG Edicions es va iniciar el 1986 a Tarragona, desenvolupant i elaborant productes d'utilitat per al mercat administratiu , adreçats als professionals que exerceixen la seva activitat en les àrees de gestió comptable, laboral i fiscal (com llibres laborals, fiscals i comptables, impresos d’Hisenda, nòmines, TC...). Al mateix temps vam començar en l’elaboració de software específic per aquest sector i un sistema propi d'enquadernació per a la presentació dels llibres comptables.

El fet de treballar amb la impressió i el cartró ens va servir per obrir nous mercats i poder elaborar productes a mida totalment personalitzats per a cada sector com díptics, targes de visita, llibres, tesis, revistes, cartes i sobres, calendaris, productes de promoció, carpetes d'anelles o amb ansa, porta menús, agendes, carpetes classificadores, etc.

En l'apartat d’enquadernació, hem evolucionat en la creació de noves portades personalitzades de cartró a mida i hem tret una màquina d'escriptori elèctrica AGPress que ens ha obert el mercat de l'Exportació.


Copyright © - AG Ediciones, S.L.U.